Bakış Açımız

Vizyon Misyon Değerler


Müşteriler İçin… 
 • Güvenilir, rahat ve estetik binalar inşa etmek.
 • Teknolojiyi takip etmek, değişimi desteklemek ve yönetmek.
 • Çevre dostu yapılarla binaların birkaç nesil boyunca kullanılmasını sağlamak.
 • Taahhüt edilen standart ve şartlarda zamanında iş teslim etmek. 

Çalışanlarımız İçin…
 • Çalışanlarımızın kişisel gelişimlerini, rekabeti ve mutluluğu ön planda tutmak. 
 • İnsan kaynakları ve teknoloji ile sürekli olarak desteklenen nitelikli yönetim, üretim ve hizmet yaklaşımlarıyla pratiği arttırmak.
 • Çalışanların yenilikçi ve adil olmalarını sağlamak. 
 • Çalışanların tecrübelerini paylaşmalarını, cesur olmalarını ve en iyi yöntemleri belirlemelerini sağlamak. 
 • Eşit fırsatlara ek olarak, başlıca hedefimiz personelimizin yeteneklerini geliştirmek ve şirket içerisine performans kültürünü yerleştirmektir.

İş Ortaklarımız İçin…
 • Dürüstlüğe ve güvene dayalı uzun soluklu çözüm ortaklıkları oluşturmak.
 • Verimlilik, kalite ve iş güvenliği konularında uluslararası standartları belirleyen örnek bir firma olmak. 
 • Tecrübeli ve eğitimli personel ile sektörde lider olmak. 

İş Hedeflerimiz
 • Türkiye, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Türki Cumhuriyetler ve Rusya'da büyük inşaat projelerine imza atmak. 
 • Çevresel değerleri göz önünde bulundurarak altyapı ve üstyapı yatırımları gerçekleştirmek. Sağlık, Güvenlik Ve Çevre (HSE) Politikası


Yeditepe Mühendislik - genel inşaat faaliyetleri esnasında oluşabilecek ve çalışanları, üçüncü tarafları, şirket varlıklarını ve çevreyi etkileyebilecek herhangi bir zararı minimize etmek ya da tamamıyla elimine etmek amacıyla - uluslararası ISO 14001 ve OHSAS 18001 standartları, faaliyet gösterdiği ülkenin yasalarına ve aşağıdaki prensiplere göre hareket eder. Yeditepe üst yönetimi ise sürekli gelişimi hedefleyerek sahalarda faaliyet gösteren tüm çalışanların bu prensiplere uygun hareket etmelerini sağlar.  
 • İnşaat sektöründe yapılan tüm faaliyetlerin İş Güvenliği ve Çevre ile ilgili tehlikelerinin belirlenmesi, çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla gerekli tedbirlerin değerlendirmelere dayanılarak alınması,  geçerli risk seviyelerini belirlemek ve risk değerlendirmesi faaliyetini gerçekleştirmek, böylece iş kazalarını ve mesleki hastalıkları önlemek ya da kaza olasılıklarını azaltmak, faaliyet gösterilen ülkenin tüm İş Güvenliği ve Çevre ile ilgili kanunlarına ve nizamlarına uymak. 
 • Çalışanların ve üçüncü tarafların Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili taleplerini karşılamak. 
 • Mümkün olduğunca ölçülebilir yıllık Sağlık, Güvenlik ve Çevre hedefleri belirlemek, bu hedefleri tüm çalışanlarla paylaşmak ve katkıda bulunmayı teşvik ederek bunları gerçekleştirmek. 
 • Yeditepe Mühendislik olarak tüm çalışanları Sağlık, Güvenlik ve Çevre yönetim sistemi el kitabı ve ilgili belgeleri, Uygulamaları, Hedefleri ve Politikası hakkında bilgilendirmek. 
 • Yönetim olarak, sürekli gelişimin farkındalığı dahilinde faaliyetleri ve politikaları gözden geçirmek, böylece bu politika çerçevesince ve mevcut şartlar doğrultusunda sürekli gelişimi sağlamak ve politika taleplerini ve revizyonlarını hayata geçirmek. 

Politikamızın sonucu olarak, Yeditepe Mühendislik olarak, İnsan Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre için yerine getirdiğimiz tüm faaliyetlerimizi öncelikli ve prestijli hedeflerimiz olarak göreceğiz. Bu konudaki prensibimiz “ÖNCE İNSAN ve ÇEVRE”. Kalite Politikası


 • İnşaat faaliyetlerinin yerel ve uluslararası standartlara göre yapılmasını sağlamak. 
 • Müşteri taleplerini ve beklentilerini en iyi şekilde anlamak ve beklentilerin ötesinde bir hizmet anlayışı geliştirmek. 
 • Hizmetleri belirlenen süreler içerisinde sunmak. 
 • Her zaman yeniliklere açık olmak, kaliteden ödün vermemek, sürekli gelişimi tüm alanlarda öncelikli prensibimiz olarak hayata geçirmek. 
 • Genç, dinamik, açık fikirli, çağdaş iş ilişkilerinin farkında, paylaşımın ve ekip çalışmasının gücünü bilen, şirketimizin misyonunu ve vizyonunu benimsemiş ve hedeflerin gerçekleşmesine katkıda bulunmak isteyen bir ekip oluşturmak. 
 • Çalışanlara şirket içerisinde motivasyon ile çalışmalarını sağlayacak bir iş ortamı hazırlamak. 
 • Çalışanların bilgi, beceri ve kabiliyetlerini geliştirebilecekleri yaratıcı ve yenilikçi bir çevre sunmak. 
 • Kalite Yönetim Sistemleri çerçevesince ana iş prensiplerini oluşturmak ve Kalite Yönetim Sistemlerini tüm çalışanların katılımıyla gelişmekte olan yaşayan mekanizmalara dönüştürmek. 
 • Tedarikçilerimiz ve taşeronlarımızla karşılıklı güven esasına dayanan bir prensiple çalışmak. 
 • Sosyal sorumluluklarımızın hizmet konseptimiz içerisindeki önceliklerde yer almalarını sağlamak. 
 • Yeditepe Mühendislik bu politikanın tüm çalışanlar tarafından anlaşılmasını sağlamak. 
 • Bu politika aynı zamanda hedeflerin çerçevesini oluşturmaktadır ve sürekli olarak gözden geçirilmektedir.